Мамине Сонечко | Все для хрещення дитини, товари для хрещення купити
UA
UA
ru
en
Категорії товарівКатегорії товарівКатегорії товарів КошикКошик
Дізнайся більше про нас:
Соціальна Мережа 2141520531 Соціальна Мережа 240725187
UA ГРН
Українська

ГРН

English

EUR

Polish

PLN

Кошик0

Публічна оферта

Завантажити документ

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Фізична особа-підприємець Романів Юлія Вікторівна (дата державної реєстрації: 24.07.2013 р., номер запису про проведення державної реєстрації: 24150000000058216), керуючись статтями 633, 641, 642 та главою 54 Цивільного кодексу України, публікує даний Публічний договір, що є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб і має відповідну юридичну силу при продажі Товарів або послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця – https://m-sonechko.com/ (надалі – Сайт).

Факт здійснення Покупцем замовлення Товару або послуг, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт, електрону пошту чи в іншому порядку передбаченому цим Договором), згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації викладеної на Сайті, а також є згодою Покупця, що користується послугами або купує Товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.

1. ПОНЯТТЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. В цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:

Публічний договір – договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

– Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

– Акцепт – повне та безумовне прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, шляхом його Замовлення та надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

 • шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;
 • шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за адресою Продавця, вказаною на Сайті;
 • шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;
 • шляхом відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою електронної системи, розміщеної на Сайті;
 • шляхом відправлення Покупцем письмового замовлення через соціальні мережі Facebook (https://www.facebook.com/mamyne.sonechko2012), Instagram (https://www.instagram.com/mamyne_sonechko_tm/) чи інші інтернет ресурси;
 • шляхом усного замовлення Товару по телефону або безпосередньо у місці продажу.

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

– Товар – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети чи будь-які інші предмети торгівлі), пропозиція щодо придбання якого розміщена на Веб-сайті Продавця “m-sonechko.com”, але не обмежується тільки сайтом і може бути розміщена у будь-яких інших інтернет ресурсах, на паперових носіях чи в іншому порядку не забороненому законом.

– Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, що має намір придбати Товар та вступила у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

– Продавець – фізична особа-підприємець Романів Юлія Вікторівна.

– Замовлення – належно оформлена усна чи письмова заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

– Законодавство – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов´язань.

1.2. Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Покупцем, як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

1.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки і повернення Товару і оплати вартості такої доставки (повернення), переліком Товарів, що не підлягають поверненню, гарантійними зобов’язаннями щодо Товару, порядком розірвання цього Договору.

1.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

1.5. На письмову вимогу Покупця, Продавець оформляє договір з підписами сторін.

1.6. Покупець самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення на Сайті та/або оформити замовлення зв’язавшись по телефону, письмово, за допомогою електронної пошти або у будь-який інший спосіб з Продавцем, що означає що Покупець ознайомився з даним договором та погоджується з ним.

1.7. Публічний договір вступає в силу з моменту його розміщення Продавцем на Сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець в порядку й на умовах, що визначені цим Договором зобов’язується передати у власність Покупцеві виготовлений на замовлення або наявний у Продавця Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити його.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

3.1. Продавець зобов’язується:

– виконати умови Договору;

– виготовити та передати Товар Покупцю у відповідності до його замовлення з урахуванням особливостей Товару;

– не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2. Продавець має право:

– в односторонньому порядку відмовитись від виконання умов договору в разі порушення Покупцем своїх обов’язків;

– в односторонньому порядку передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам;

– з метою покращення якості обслуговування записувати замовлення, які відбуваються в телефонному режимі.

Продавець має також інші права та обов’язки, що передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

4.1. Покупець зобов’язується:

– належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки;

– своєчасно у відповідності до умов даного договору оплатити та прийняти Товар;

– перевірити якість, комплектність, колір, розмір, кількість, асортимент та інші характеристики Товару в момент його прийняття;

перед початком експлуатації Товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації;

– в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання Товару – до початку використання Товару звернутися за роз’ясненнями до Продавця (виробника) або до іншої особи, що виконує їх функції;

– користуватися Товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником Товару (Продавцем);

– дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для Товарів такого роду.

4.2. Покупець має право:

– вимагати від Продавця виконання своїх обов’язків.

Покупець має також інші права та обов’язки, що передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

5. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Терміном виготовлення є дата оповіщення Продавцем Покупця про готовність Товару до відвантаження, яка може здійснюватися Продавцем у будь-який спосіб, що передбачений цим Договором для замовлення Товару.

5.2. Терміни та час доставки або відправки Товару обговорюються особисто для кожної партії Товару окремо при оформленні замовлення.

5.3. Після дати оповіщення Продавцем Покупця про готовність Товару до відвантаження, Покупець зобов’язаний прийняти Товар в найкоротші строки.

5.4. Датою передачі й моментом переходу до Покупця права власності на Товар вважається дата передачі Товару Покупцеві або у момент здачі Товару службі доставки, перевізникові для доставки Покупцеві.

5.5. Під час отримання у розпорядження Товару Покупець зобов’язаний перевірити якість, комплектність, колір, розмір, кількість, асортимент та інші характеристики Товару відповідно до замовлення.

5.6. У разі виявлення Покупцем під час прийняття Товару таких недоліків як нестача, некомплектність, пошкодження чи знищення Товару або інших зовнішніх недоліків, Покупець зобов’язаний скласти про це відповідний Акт в присутності Продавця (його уповноваженого представника) та/або представника служби доставки під час отримання Товару та зробити фото отриманого Товару, що додається до Акту. На підставі складеного Акту Покупець має право пред’явити Продавцю відповідну претензію в термін 5 календарних днів з моменту прийняття Товару, оформленого у вищевказаному порядку.

5.7. У разі виявлення Покупцем недоліків Товару Покупець має право: на пропорційне зменшення ціни Товару; на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк; на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару. В разі виявлення недоліків при отриманні Товару Покупець зобов’язаний повернути Товар Продавцю для усунення недоліків, крім випадків, якщо між Продавцем та Покупцем буде досягнуто інших домовленостей про усунення недоліків проданого Товару.

5.8. Всі претензії Покупця щодо кількості та комплектності Товару, заявлені Покупцем з порушенням умов та порядку їх пред’явлення, передбачених цим Договором, вважаються безпідставними і задоволенню не підлягають. У випадку виявлення невідповідності поставленого Товару вимогам якості, встановленим чинним законодавством для такого виду Товарів, під час приймання Товару Покупець вправі вимагати від Продавця заміни поставленого Товару на аналогічний належної якості чи усунення виявлених недоліків.

5.9. У разі встановлення недоліків поставленого Товару в порядку, встановленому даним Договором та чинним законодавством України, Продавець зобов’язаний прийняти повернений Покупцем неякісний Товар та замінити його на якісний, замінити пошкоджений Товар, доукомплектувати некомплектний Товар на суму виявленої недостачі, або провести перерахунок загальної вартості відповідної партії Товару. Всі недоліки усуваються протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару Продавцем.

5.10. На період усунення недоліків штрафні санкції за прострочення не нараховуються.

6. ДОСТАВКА

6.1. Товар може бути отриманий Покупцем безпосередньо в місці продажу за адресою: м. Львів, вул. Доробок 36А або доставлений Покупцю із залученням третіх осіб.

6.2. Доставка Товару здійснюється кур’єрською службою чи з залученням інших третіх осіб, що надають послуги з перевезення, доставки за рахунок Покупця (Нова Пошта, Укрпошта, Міст Експрес та ін.). Відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе служба доставки, чи інші особи, що здійснюють доставку Товару, а усі ризики, щодо пошкодження Товару несе Покупець. У такому випадку, Продавець не несе відповідальності за пошкодження Товару після передачі його особам, що здійснюють доставку Товару Покупцеві, крім випадку, якщо пошкодження Товару відбулося з вини Продавця.

6.3. Обов’язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент здачі Товару службі доставки чи іншій особі, що надає послуги з доставки Товару Покупцеві.

9. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

9.1. Ціни Товару вказані в національній валюті України згідно прейскуранту та/або замовлення.

9.2. Остаточна ціна формується відповідно до всіх умов замовлення Покупцем.

9.3. Оплата Товару може бути здійснена:

9.3.1. у формі передоплати в розмірі 100% від вартості Товару в момент укладання даного Договору та погодження Замовлення;

9.3.2. шляхом сплати завдатку в момент укладання даного Договору та погодження Замовлення, у погодженому Сторонами індивідуально визначеному розмірі та післяплати, шляхом оплати вартості Товару при отриманні Товару від кур’єрської служби чи іншої особи, що надає послуги з доставки Товару Покупцеві, за вирахуванням суми завдатку.

9.4. Якщо порушення або невиконання умов цього Договору сталося з вини Покупця, завдаток залишається у Продавця. Якщо порушення або невиконання умов цього Договору сталося з вини Продавця, він зобов’язаний повернути Покупцю завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості. Сторона, винна у порушенні умов цього Договору, відшкодовує другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. У разі припинення цього Договору до початку виконання Замовлення або внаслідок неможливості виконання Замовлення завдаток підлягає поверненню.

9.5. Обов’язок Покупця зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або з моменту отримання Продавцем оплати готівкою.

9.6. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, представники Продавця та/або кур’єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

10. ГАРАНТІЯ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

10.1. Продавець надає гарантію на Товар на 30 днів з моменту отримання Товару Покупцем. У разі продажу сезонного Товару, гарантія розпочинається з моменту початку сезону.

10.2. Гарантія припиняється у разі, коли Покупець використовував Товар з порушенням правил користування або зберігання для даного виду Товару, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

10.3. Гарантія на Товар припиняється також у випадках порушення правил догляду за вишитими виробами, що викладені в п. 10.4. цього Договору та надаються Покупцю разом із придбаним Товаром.

10.4. Для збереження якості вишитих виробів (Товару) необхідно дотримуватись наступних правил догляду:

– здійснювати лише ручне прання при температурі 30 градусів;

-не викручувати (перекручувати) Товар після прання, а лише відтиснути і стріпати;

-не використовувати відбілюючі засоби для прання або чищення Товару;

– сушити Товар в тіні;

– прасувати Товар при середній температурі.

10.3. Якість переданого Товару має відповідати встановленим стандартам і вимогам, встановлених для даного виду продукції.

10.4. Колір може не суттєво відрізнятися від кольору на малюнку/фотографії.

10.5. В живу Товар може відрізнятись від фотографії/малюнка в розумних межах.

10.6. Товар відпускається в тарі (упаковці), згідно з вимогами виробника та/або державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін).

10.7. Товари виготовлені під замовлення не входять до переліку Товарів належної якості які підлягають обміну та поверненню. Це означає, що, якщо Покупець замовив Товар, який виготовляється на замовлення і він не підійшов з якихось причин, то відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», повернути Продавцю цей Товар неможливо.

10.8. Продавець гарантує якість Товару, проте не може гарантувати якість роботи  служби доставки. Відтак, якщо при отриманні Товару Покупцем буде виявлено пошкодження Товару який співпадає з пошкодженнями упаковки, то всі претензії щодо даного Товару (чи його частини) Покупець пред’являє до даної служби, а Товар, який передав Продавець вважається Товаром належної якості.

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

11.1. Перед здійсненням замовлення Покупець повинен ознайомитися з детальним описом та характеристиками товару, за потреби уточнювати розміри, специфікацію товару та деталі доставки із Продавцем.

11.2. Покупець має право обміняти товар належної якості на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, за винятком випадків, що передбачені цим Договором та чинним законодавством.

11.3. Покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі.

11.4. Покупець зобов’язаний зазначити причину обміну або повернення товару.

11.5. Товар належної якості підлягає обміну, якщо дотримані наступні умови:

 • товар не задовольнив покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням;
 • товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, тощо;
 •  покупець зберіг розрахунковий документ, виданий йому разом з проданим товаром чи надісланий на надану ним електронну пошту чи інші засоби інтернет зв’язку, або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій чи QR-код, що дає змогу здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться.

11.6. Якщо на момент обміну аналогічного товару, що може бути використаний Покупцем за призначенням, немає у продажу, Покупець має право:

– придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості;

– розірвати цей Договір та повернути товар Продавцю і вимагати повернення Продавцем сплачених коштів у розмірі вартості повернутого товару;

– здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний повідомити Покупця, який вимагає обміну товару, про надходження товару в продаж.

11.7. При розірванні Договору розрахунки із Покупцем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються у день розірвання Договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів, за умови присутності Покупця у місці продажу товару або надання ним банківських реквізитів для повернення коштів.

11.8. Товар може бути обміняно або повернуто Продавцю безпосередньо у місці продажу або через служби доставки. У випадку повернення чи обміну товару, доставку оплачує Покупець.

11.9. Не підлягають поверненню чи обміну:

– товари виготовлені на замовлення (у тому числі, але не виключно: іменні вироби з вишитими ініціалами, іменами, датами чи іншими написами; вироби, що не є серійними, а саме – товари іншої моделі, розміру або виготовлені з іншим оздобленням, формою чи кольором вишивки, ніж базові моделі, що розміщені на сайті чи вітрині магазину Продавця; свічки з елементами декору);

– товари призначені для немовлят віком до 1 року (пелюшки, крижми та ін.);

– постільна та натільна білизна;

– парфюмерно-косметичні вироби (ароматичні свічки та ін.);

– інші товари, що не підлягають поверненню згідно законодавства.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12.2. За порушення термінів оплати Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5% від простроченої суми за кожен день прострочення платежу, але не більше 50% від загальної суми замовлення.

12.3. За порушення термінів передачі Товару Продавець виплачує Покупцю пеню в розмірі 0,2% від суми недопоставленого Товару, за кожен день прострочки, але не більше 20% від суми недопоставленого Товару.

12.4. Покупець несе повну відповідальність перед Продавцем та третіми особами за порушення термінів отримання Товару.

12.5. Сторони взаємно підтверджують і гарантують, що на момент укладання цього Договору, вони разом і кожна окремо нічим не обмежені в праві укладати та виконувати подібні договори.

12.6. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов даного Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин та/або якщо це сталося внаслідок дій та обставин непереборної сили, а саме: землетрусу, пожежі, повені, інших стихійних лих, страйків, громадських заворушень, військових та не військових дій, антитерористичних операцій, тощо.

12.7. Підтвердженням наявності й продовження дії непереборної сили є відповідний документ, виданий відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом.

12.8. Сторона, для якої стало не можливо виконання умов Договору внаслідок форс-мажорних обставин та/або виникнення дій та обставин непереборної сили повинні негайно повідомити іншу сторону.

12.9. Продавець не несе відповідальності за пошкодження Товару, якщо воно сталося з вини кур’єрської служби чи/або особи яка доставляла Товар. В такому випадку всі претензії пред’являються вищевказаним особам з урахуванням умов даного Договору.

12.10. У разі встановлення чи змінення умов карантину на території України, за умовами якого Продавець або його постачальники не вправі вести господарську діяльність або вимкнення електропостачання у Продавця, строки виготовлення та продажу Товару зупиняються і починають обліковуватися з наступного дня після надання дозволу на здійснення господарської діяльності Продавця або його постачальників, що пов’язана із виготовленням чи передачею у власність Товару чи ввімкнення електроенергії. В такому випадку до Продавця не застосовуються будь які фінансові чи штрафні санкції за порушення строків передання Товару Покупцю чи виконання інших зобов’язань, що передбачені цим Договором. Обставини викладені в цьому пункті не потребують підтвердження торгово-промислової палати чи іншого органу, а підлягають доказуванню в загальному порядку.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути врегулювати шляхом переговорів.

13.2. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду в порядку встановленим чинним законодавством України.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

14.2. Покупець зобов’язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі Товару, які він отримує або купує.

14.3. Надання неточної інформації або не надання необхідної інформації за вимогою Продавця може слугувати приводом для призупинення надання послуг або відмові у продажі Товару.

14.4. Продавець збирає й опрацьовує персональні дані Покупців в цілях:

– виконання умов даного Договору;

– доставки Покупцю замовленого ним Товару.

14.5. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

14.6. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

14.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.[:]

  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop